Opera M/2

 

1. Z menu "Narzędzia" wybierz opcję "Konta poczty i czatu...".

2. Jeśli chcesz zmienić tylko numer port SMTP przejdź od razu do kroku 8.
Jeśli nie zdefiniowano wcześniej żadnego konta - odpowiedz na pytanie twierdząco. Pomiń następny punkt.

3. Jeśli zdefiniowano już jakieś konto wciśnij przycisk "Nowe".

4. Wybierz pozycję "Zwykłe konto pocztowe (POP)" lub "IMAP". Wybór protokołu pozostaje w gestii użytkownika.

Uwaga: raz dokonanego wyboru protokołu nie można zmienić we właściwościach konta.

5. Wpisz swoje imię i nazwisko. Dane te będą wyświetlane w polu From:/Od:. Wpisz swój adres email. Twój adres ma jedną z dwóch postaci: imie.nazwisko@ujk.edu.pl (wybór preferowany) bądź nazwauzytkownika@ujk.edu.pl. Wielkość liter w adresie nie ma znaczenia (imiona i nazwiska mogą zaczynać się zarówno od dużych jak i małych liter).

Uwaga: w adresie email nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych.

6. Wpisz nazwę (identyfikator) użytkownika.

Uwaga: serwer rozróżnia wielkości liter w nazwie użytkownika - wpisz nazwę używając małych liter.

7. W polach dotyczących adresów serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej należy wpisać "www.ujk.edu.pl". Serwer pocztowy UJK obsługuje zarówno protokół POP3 jak i IMAP - wybór pozostaje w gestii użytkownika.

Uwaga: raz dokonanego wyboru protokołu nie można zmienić we właściwościach konta. Aby zakończyć konfigurację konta kliknij na przycisk "Zakończ".

8. Z menu "Narzędzia" wybierz opcję "Konta poczty i czatu...". Wybierz konto z listy i naciśnij przycisk "Właściwości".

9. Zaznacz opcję "Bezpieczne połączenie" w sekcji poczty przychodzącej (POP/IMAP). Zaznacz opcję "Bezpieczne połączenie" w sekcji poczty wychodzącej (SMTP). W tej samej sekcji wybierz rodzaj uwierzytelnienia - "AUTH LOGIN". Kliknij na przycisk "OK".

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka