Mozilla Thunderbird

 

 

1. Z menu "Narzędzia" wybierz pozycję "Konfiguracja kont...".

2. Jeśli chcesz zmienić tylko numer port SMTP przejdź od razu do kroku 9.
Kliknij na przycisk "Dodaj konto...".

3. Zaznacz opcję "Konto pocztowe" i kliknij na "Dalej >".

4. Wpisz swoje imię i nazwisko. Dane te będą wyświetlane w polu From:/Od:. Wpisz swój adres email. Twój adres ma jedną z dwóch postaci: imie.nazwisko@ujk.edu.pl (wybór preferowany) bądź nazwauzytkownika@ujk.edu.pl. Wielkość liter w adresie nie ma znaczenia (imiona i nazwiska mogą zaczynać się zarówno od dużych jak i małych liter).

Uwaga: w adresie email nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych.

5. W polach dotyczących adresów serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej należy wpisać "www.ujk.edu.pl". Serwer pocztowy UJK obsługuje zarówno protokół POP3 jak i IMAP - wybór pozostaje w gestii użytkownika.

Uwaga: raz dokonanego wyboru protokołu nie można zmienić we właściwościach konta.

6. Wpisz nazwę (identyfikator) użytkownika.

Uwaga: serwer rozróżnia wielkości liter w nazwie użytkownika - wpisz nazwę używając małych liter.

7. Wpisz nazwę konta - np. "UJK".

8. Sprawdź poprawność wpisanych przez Ciebie danych, po czym kliknij na przycisk "Zakończ".

9. Kliknij na pozycję "Serwer poczty wychodzącej...". W opcji "Użyj szyfrowane połączenie typu:" wybierz pozycję "TLS".

10. Kliknij na pozycję "Konfiguracja serwera" utworzonego właśnie konta. W sekcji "Konfiguracja serwera" zaznacz opcję "Używaj bezpiecznego połączenia (SSL)".

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka