Inny

Na koncie użytkownika znajdują się trzy katalogi: Maildir, pliki i public_html. Przeznaczenie tych katalogów opisane zostało w "Najczęściej zadawanych pytaniach".

Konfiguracja musi spełniać następujące warunki:

  1. Adres serwera: "ujk.edu.pl".
  2. Protokół: "SFTP".
  3. Numer portu: 22.
  4. Nazwa użytkownika nie może zawierać dużych liter i polskich znaków diakrytycznych.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka