Inny

Konfiguracja musi spełniać następujące warunki:

  1. Adres serwera poczty przychodzącej: www.ujk.edu.pl
  2. Adres serwera poczty wychodzącej: www.ujk.edu.pl
  3. Nazwa użytkownika nie może zawierać dużych liter i polskich znaków diakrytycznych.
  4. Użytkownik posiada adres email w formie: imie.nazwisko@ujk.edu.pl. Adres nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych. Wielkość liter w adresie nie ma znaczenia (imiona i nazwiska mogą zaczynać się zarówno od dużych jak i małych liter).
  5. Połączenie przychodzące POP3/IMAP wymaga włączenia protokołu SSL.
  6. Połączenie wychodzące SMTP wymaga włączenia protokołu TLS.
  7. Połączenie wychodzące SMTP wymaga włączenia uwierzytelniania PLAIN lub LOGIN.
  8. Numer portu poczty przychodzącej: 995 (dla PO3) lub 993 (dla IMAP).
  9. Numer portu poczty wychodzącej: 587.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka