FileZilla

Na koncie użytkownika znajdują się trzy katalogi: Maildir, pliki i public_html. Przeznaczenie tych katalogów opisane zostało w "Najczęściej zadawanych pytaniach".

1. Z menu "Plik" wybierz pozycję "Menedżer stron".

2. Kliknij na przycisk "Nowa strona". W polu "Host" wpisz adres serwera - "ujk.edu.pl". Numer portu powinien być równy 22. W polu "Typ" wybierz opcję "SFTP przez SSH2". "Typ logowania" ustaw na "Normalny". W polu "Użytkownik" wpisz swój identyfikator użytkownika. Zapis hasła na stałe pozostaje w gestii użytkownika.

Aby zainicjować połączenie kliknij na przycisk "Połącz".

Uwaga: Nazwa użytkownika nie może zawierać dużych liter i polskich znaków diakrytycznych.

3. W lewym panelu znajduje się struktura plików lokalnego komputera użytkownika. W prawym panelu znajduje się struktura plików na serwerze. Operacji na plikach dokonuje się podobnie do menedżerów plików typu Total Commander, Servant Salamander, itp.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka