Bitwise Tunnelier

Na koncie użytkownika znajdują się trzy katalogi: Maildir, pliki i public_html. Przeznaczenie tych katalogów opisane zostało w "Najczęściej zadawanych pytaniach".

1. Wybierz zakładkę "Login". W polu "Host" wpisz adres serwera - "ujk.edu.pl". Numer portu powinien być równy 22. W polu "User name" wpisz swój identyfikator użytkownika. W polu "Initial method" wybierz opcję "keyboard-interactive".

2. Wybierz zakładkę "Options". W grupie "On Login" zaznacz opcję "Open SFTP". Odznacz pozostałe opcje w tej grupie. Kliknij na ikonę "Save Profile As" by zapisać połączenie. Wybór nazwy połączenia pozostaje w gestii użytkownika.

Aby zainicjować połączenie kliknij na przycisk "Login".

Uwaga: Nazwa użytkownika nie może zawierać dużych liter i polskich znaków diakrytycznych.

3. Podczas pierwszej próby połączenia z serwerem zostanie wyświetlone okno wyświetlające odcisk (fingerprint) serwera. Po kliknięciu na przycisk "Accept and Save" odcisk zostanie zapisany lokalnie w programie i okno nie będzie się już wyświetlać podczas kolejnych połączeń z serwerem.

4. Wpisz swoje hasło.

5. W lewym panelu znajduje się struktura plików lokalnego komputera użytkownika. W prawym panelu znajduje się struktura plików na serwerze. Operacji na plikach dokonuje się podobnie do menedżerów plików typu Total Commander, Servant Salamander, itp.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka