Akty prawne UJK

Uchwały Senatu UJK
 • Uchwała Nr 43/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę nr 50/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia efektów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela
  Pobierz
  Uchwała nr 50/2016
 • Uchwała Nr 84/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia
  Pobierz
 • Uchwała Nr 21/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 18/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Pobierz
  Uchwała nr 18/2015
 • Uchwała Nr 103/2016 zmieniająca uchwałę Nr 11/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie zasad uruchamiania kierunku studiów
  Pobierz
  Uchwała nr 79/2014
  Uchwała nr 11/2014
 • Uchwała Nr 54/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Pobierz
 • Uchwała Nr 18/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad misji i strategii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
  Pobierz
  Uchwała nr 64/2017
Zarządzenia Rektora UJK
 • Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu Konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2018/2019
  Pobierz
 • Zarządzenie Nr 90/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wzoru karty przedmiotu
  Pobierz
 • Zarządzenie Nr 89/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie wzorów formularzy wniosków o utworzenie kierunku studiów wyższych
  Pobierz
 • Zarządzenie Nr 84/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
  Pobierz
 • Zarządzenie Nr 105/2017 z dnia 31 października 2017 roku zmieniające zarządzenie Nr 75/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 października 2016 roku w sprawie określenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
  Pobierz 
 • Zarządzenie Nr 91/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
  Pobierz
 • Zarządzenie Nr 75/2016 z dnia 4 października 2016 roku w sprawie określenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
  Pobierz
 • Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 5 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia wzorów ankiet wykorzystywanych w ogólnouniwersyteckich badaniach ankietowych nt. jakości procesu kształcenia i obsługi studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych
  Pobierz
 • Zarządzenie Nr 78/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia oraz kierunkowych zespołów ds. programów kształcenia
  Pobierz
 • Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 13/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie regulaminu określającego tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej
  Pobierz
  Zarządzenie 13/2015
 • Zarządzenie Nr 72/2013 z dnia 10 października 2013 roku w sprawie zasad przeprowadzania badań ankietowych dotyczących procesu kształcenia
  Pobierz

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka