Akty prawne UJK

Uchwały Senatu UJK
 • Uchwała Nr 84/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia
  Uchwała (zobacz)
 • Uchwała Nr 21/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 18/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Uchwała (zobacz)
 • Uchwała Nr 102/2016 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających
  Uchwała (zobacz)
 • Uchwała Nr 103/2016 zmieniająca uchwałę Nr 11/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie zasad uruchamiania kierunku studiów
  Uchwała (zobacz)
 • Uchwała Nr 50/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela
  Uchwała (zobacz)
 • Uchwała Nr 54/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Uchwała (zobacz)
 • Uchwała Nr 11/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zasad uruchamiania kierunku studiów zmiany w uchwale Nr 103/2016
  Uchwała (pobierz)
 • Uchwała Nr 18/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad misji i strategii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
  Uchwała (pobierz)
  Załącznik do uchwały (pobierz)
Zarządzenia Rektora UJK
 • Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia regulaminu Konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2017/2018
  Zarządzenie (pobierz)
 • Zarządzenie Nr 111/2017 z dnia 28 listopada 2017 w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
  Zarządzenie (pobierz)
 • Zarządzenie Nr 105/2017 z dnia 31 października 2017 roku zmieniające zarządzenie Nr 75/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 października 2016 roku w sprawie określenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
  Zarządzenie (pobierz)
 • Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wzorów formularzy wniosków o utworzenie nowego kierunku studiów wyższych
  Zarządzenie (pobierz)
  Załącznik 1 (pdf)
  Załącznik 2 (pdf)
 • Zarządzenie Nr 104/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wzoru karty przedmiotu
  Zarządzenie (pobierz)
  Załącznik 1 (pdf) | Załącznik 1 (doc)
  Załącznik 2 (pdf) | Załącznik 2 (doc)
 • Zarządzenie Nr 91/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
  Zobacz (przeglądaj)
 • Zarządzenie Nr 75/2016 z dnia 4 października 2016 roku w sprawie określenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
  Zobacz (przeglądaj)
 • Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 5 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia wzorów ankiet wykorzystywanych w ogólnouniwersyteckich badaniach ankietowych nt. jakości procesu kształcenia i obsługi studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych
  Zobacz (przeglądaj)
 • Zarządzenie Nr 78/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia oraz kierunkowych zespołów ds. programów kształcenia
  Zobacz (przeglądaj)
 • Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie regulaminu określającego tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej zmian w zarządzeniu 36/2015
  Zobacz (przeglądaj)
 • Zarządzenie Nr 72/2013 z dnia 10 października 2013 roku w sprawie zasad przeprowadzania badań ankietowych dotyczących procesu kształcenia
  Zarządzenie (pobierz)
 • Zarządzenie Nr 2/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie wzoru formularza wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów wyższych
  pobierz
  Załącznik (pobierz)

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka